Consultaties worden steeds op voorhand cash betaald. De tarieven vindt u hier.

Tijdens de eerste consultatie betaalt u de prijs van het intakegesprek en het opvolgconsult.


Wat bij annulatie?

Indien de consultatie niet kan doorgaan op het afgesproken moment, wordt u verzocht om 24u op voorhand te verwittigen. De afspraak wordt dan kosteloos verplaatst naar een ander moment. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen aangerekend worden.


Terugbetaling?

Verschillende mutualiteiten bieden onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijke terugbetaling aan. Hier vindt u meer informatie.